Nasi pracownicy są najważniejszym ogniwem firmy. To właśnie dzięki pracownikom budowana jest pozycja firmy na rynku. Ciągły rozwój wymaga od nas współpracy z najlepszymi. Zapraszamy do aplikowania kandydatów z solidnym technicznym wykształceniem oraz lubiących kontakty z wymagającym klientem.


Na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy wstępnej selekcji kandydatur pod kątem wymaganego doświadczenia oraz niezbędnych kwalifikacji. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę do siedziby firmy. W zależności od stanowiska, proces rekrutacyjny składa się z dwóch lub czterech etapów, w których kandydat ma szansę zaprezentować swoje silne strony oraz poznać szczegółowo naszą firmę. Nowozatrudnieni pracownicy obięci są programem szkoleń i systemem adaptacyjnym do wysokich standardów jakościowych firmy CenTech.

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska pracy:

Key Account Manager

Doradca techniczny - pomorskie

Specjalista ds. Zakupów Operacyjnych

Sprzedawca - Magazynier

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz poniższą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CenTech Sp. z o.o. zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Dokumenty bez powyższej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych nie będą przyjmowane.