Platforma B2B jest własnością:
Centech Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narwickiej 8, 80 – 557 Gdańsk, Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045431, NIP numer: 584-04-54-295 wysokość kapitału zakładowego: 50 000, 00 zł.

 

Adres e-mail: b2b@centech.pl    
NIP: 584-04-54-295
KRS: 0000045431


Konto bankowe Centech Sp. z o.o.:
Bank:  Santander Bank Polska S.A. w Gdańsku
Właściciel rachunku:  Centech Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Narwickiej 8
Numer konta: 74 1500 1025 1210 2010 0634 0000